Mikuláš prišiel aj k nám!

08.12.2022 15:34
Zo školy

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na úvod

     Ráno 6.12.2022 všetci s netrpezlivosťou očakávali príchod sv. Mikuláša, ktorý každoročne navštívi aj našu školu, a ani tento rok nebol výnimkou.

     Prišiel! Prišli aj jeho pomocníci - anjelici, čertíci a sobík. Myslím, že sme boli obzvlášť poslušní, pretože každého obdaroval sladkou nádielkou. Čerti obišli naprázdno, nikoho si so sebou neodvliekli. Tým nezbednejším žiakom z druhého stupňa pomaľovali tvár uhlím, pohrozili, že sa musia polepšiť. Do škôlky a na prvý stupeň ani nevkročili. Mikuláš sa prihováral deťom, kládol im otázky či už len pochválil výzdobu v triede a tým vyčaroval deťom úsmev na tvári. Zazneli pekné básničky, pesničky, dokonca deti podarovali Mikulášovi maľované kresbičky. Celý tento školský deň sa niesol v predčasnej atmosfére Vianoc, o čom svedčili aj piesne, ktoré sa niesli z reproduktora po chodbách školy. Mysleli sme aj na starších - seniorov z domovov dôchodcov, a už vopred sme im pripravili mikulášske balíčky, a tým sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

     Veríme, že tento deň zanechal v žiakoch veľa pekných spomienok a že na tohtoročného Mikuláša tak skoro nezabudnú.