Medzinárodný veľtrh PROEDUCO

04.12.2022 11:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 30.11.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PROEDUCO 2022 v Kulturparku spolu so svojimi triednymi učiteľkami a výchovnou poradkyňou.

Žiaci mali možnosť pozrieť si ponuky vystavovateľov, najmä stánky stredných škôl z celého regiónu. Využili príležitosť osobne sa porozprávať s predstaviteľmi jednotlivých škôl o  študijných odboroch a možnostiach štúdia na konkrétnej škole a o budúcom uplatnení sa na trhu práce. Prevzali si propagačné materiály s informáciami.

Zúčastnili sa aj na prehliadke iných vystavovateľov – domáce a zahraničné univerzity, firmy, vzdelávacie, pobytové a vzdelávacie inštitúcie. Zapojili sa do ponúkaných aktivít:

  • kariérne poradenstvo v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košického kraja 
  • jazykové testovanie (z anglického a nemeckého jazyka) s agentúrou Skřivánek Slovensko
  • zábavné vedomostné kvízy Mudruj Quiz

Veríme, že aj napriek vysokému počtu návštevníkov si naši žiaci odniesli cenné informácie, rady, veľa propagačných materiálov ale hlavne príjemný zážitok z pekného a poučného podujatia.

Fotogaléria k článku