projekt SECOVE

28.11.2022 21:00
Zo školy

Autor : Adriana Kučerová, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Nadnárodný projekt SECOVE má za cieľ vytvoriť sieť Centier odbornej excelentnosti v oblasti udržateľnej energie. Centrá budú fungovať ako miestne/regionálne centrá odbornej excelentnosti v spolupráci s miestnymi firmami a inštitúciami pracujúcimi v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a jej efektívneho využívania, v oblastiach stavebníctva a miestneho rozvoja. V rámci projektu sa vytvorí platforma centier odbornej excelentnosti v 5 rôznych európskych krajinách, ktorá bude obsahovať vzdelávacie materiály, vďaka ktorým bude príprava na odborné vzdelanie relevantnejšia pre potreby súčasného trhu práce. Zároveň sa podporí európska kultúra inovácií, udržateľnosti a inklúzie v sektore udržateľných a obnoviteľných energií. Z projektu budú profitovať študenti, inštitúcie odborného vzdelávania, spoločnosti v oblasti udržateľnej energie, tvorcovia politík na miestnej, národnej a európskej úrovni. Inovačným prvkom je podpora žien v odbornej príprave a vzdelávaní a ich lepšie a zmysluplnejšie zapojenie do technických profesií. V rámci projektu sa zorganizujú miestne a národné workshopy, podujatia na budovanie kapacít, mobility, letné akadémie pre študentky, výmenné programy pre žiakov a učiteľov, inovačné súťaže a národné konferencie. Na Slovensku sa projekt premietne do kvalitnejšieho prepojenia odborného vzdelávania s vedou, výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom, posilnenia duálneho a inkluzívneho vzdelávania a podpory študentov aj po ukončení ich odborného štúdia. Projekt začal v júli 2022 a potrvá štyri roky. Ak vás myšlienka projektu zaujala, viac sa môžete dozvedieť na: https://secove-project.eu/ Projekt SECOVE, Centrá odbornej excelentnosti pre udržateľnú energiu (Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence; číslo projektu: 101056201) tvorí konzorcium 22 partnerov z 5 krajín (Grécko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko). Na Slovensku sa okrem Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach na projekte podieľajú aj Technická univerzita v Košiciach (Ekonomická fakulta a Stavebná fakulta), IZOLA, Slovenská komora stavebných inžinierov a ASTRA.