Bubnovačka

23.11.2022 17:36
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Naša škola sa dňa 18.11.2022 – piatok o 10:15 hod., zapojila do celoslovenskej aktivity známej pod názvom Bubnovačka. Od roku 2014 sa vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 22 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Naši žiaci pripravení učiteľkami hudobnej výchovy bubnovali pomocou nástrojov, ale aj iba rukami a podporili tým podujatie, ktoré šíri veľmi dôležitý odkaz ochrany detí pred násilím v našej spoločnosti.