Medzinárodný deň školských knižníc

23.11.2022 11:19
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V pondelok 24. 10. 2022 sa žiaci základnej školy zapojili do celoslovenského projektu „ Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc s témou „ Ako máme radi našu školskú knižnicu“. Podujatie prvý krát vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. U nás v škole sa podujatie uskutočnilo na prvej vyučovacej hodine. Žiaci prišli oblečení v maskách svojich najobľúbenejších literárnych postáv, hlavných hrdinov, alebo obľúbených zvieratiek z rozprávok.

    V  každej triede prebiehali spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka, alebo triednymi pani učiteľkami nasledovné aktivity: a) čítanie ukážok z prinesených kníh b) rozprávanie o knihách a literárnych postavách, ktoré si žiaci vybrali c) odporúčania pre spolužiakov, prečo by si práve túto knihu mali prečítať d) rozhovory o autoroch kníh atď. Bol to živý čitateľský klub, ktorého vyvrcholením bol Knižný karneval. Z reproduktorov znela aktuálna pieseň Mira Jaroša RADŠEJ KNIHU. Nasledovala promenáda v maskách na chodbe školy. Masky prechádzali aj školskou knižnicou. Symbolicky sa zdravili so školskou  knihovníčkou, ktorá im odovzdala sladkú odmenu. Na záver vystúpila pani riaditeľka Mgr. Kvetoslava Babiaková, ktorá všetkým žiakom, a učiteľom poďakovala za krásnu oslavu knihy, čítania a vyjadrenia témy tohoročného MDŠK- „Ako máme radi našu školskú knižnicu“.

     V tomto období prebiehal aj Medzinárodný mesiac školských knižníc, ktorý ponúka zaujímavý projekt „ Záložka do knihy spája školy “. Jeho cieľom je nadviazať, alebo upevňovať už vzniknuté priateľstvá medzi českými a slovenskými základnými školami. My sme sa spojili s našou partnerskou Základnou školou v Prachaticiach a navzájom sme si vymenili záložky, ktoré žiaci zhotovovali počas celého mesiaca. Poďakovanie patrí nielen žiakom, ale aj učiteľkám výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a vychovávateľkám školského klubu za pekné, nápadité a estetické záložky. Aj našich žiakom potešili záložky od kamarátov z Prachatíc a verím, že budú súčasťou učebníc čítania, literatúry alebo iných kníh.


J. Matejkinová, školská knihovníčka

Fotogaléria k článku