Úvodník

23.11.2022 11:19
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Milé naše čitateľky a čitatelia !

    Po skončení letných prázdnin nebol začiatok školského roka ľahký. No týždeň plynul za týždňom a máme tu polovičku novembra, s ním koniec prvého štvrťroka. Počas tohto obdobia sme v našej škole stihli už dosť. Na podujatiach, ktoré sa počas prvých mesiacov organizovali v škole, ste preukázali šikovnosť a tvorivosť, iní ste zvíťazili sami nad sebou pri zdolávaní nízkotatranských vrchov, ďalší ste sa zapojili do zberu papiera...

     Držíme Vám palce, aby sa Vám dobre darilo aj v ďalších mesiacoch školského roka, pretože ďalšie –ešte náročnejšie úlohy na Vás ešte čakajú ( napr. piataci aj deviataci Monitor ).


redakcia časopisu