3D model

22.11.2022 17:34
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Na hodinách dejepisu a hudobnej výchovy sa žiaci venovali tvorbe projektov – 3 D model. Na hodinách geografie sa zamerali na tvorbu máp Afriky s 3D prvkami. V oblasti dejepisu boli témy zamerané na civilizácie starovekého orientu. Na hudobnej výchove vyrábali šiestaci praveké hudobné nástroje a piataci ľubovoľné hudobné nástroje. Žiaci si tak rozšírili nadobudnuté vedomosti, učili sa vzájomnej zodpovednosti a tolerancii pri práci v skupinách. Zároveň rozvíjali aj svoju kreativitu. V neposlednom rade prácu prezentovali, čím si trénovali aj svoj rečový prejav.

Fotogaléria k článku