Celomestská dejepisná súťaž

22.11.2022 17:34
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 5.a 6. ročníka mali  možnosť zapojiť sa v tomto školskom roku do Celomestskej dejepisnej súťaže. Vznikli tak 4 tímy, ktoré riešia každomesačne zaujímavé úlohy viažuce sa k dejinám Košíc. Jedna z úloh je praktická, žiaci sa zúčastňujú exkurzie podľa aktuálneho zadania. V mesiaci november mali na základe indícii nájsť na Hlavnej ulici budovu, v ktorej mal  Gabriel Betlen, sedmohradské a uhorské knieža, svadbu. Úspešnej sa im to podarilo a prajeme im veľa úspechov v nasledujúcich súťažných kolách.

Fotogaléria k článku