Hodina literatúry v knižnici

18.11.2022 16:07
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Hodina literatúry v knižnici Dňa 18.11. 2022 žiaci V.A triedy zažili netradičnú hodinu literatúry, a to v našej novozrekonštrukovanej knižnici. Žiaci čítali knižky, ktoré si sami vybrali. Po prečítaní kreslili ilustrácie prečítaných rozprávok.