HOVORME O JEDLE

18.11.2022 10:50
Zo školy

Autor : Jana Pavlová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

HOVORME O JEDLE

V týždni od 10. októbra do 14.októbra 2022 sa žiaci našej školy, pod vedením pedagógov, zapojili do aktivít, ktoré sa konali v rámci X. ročníka týždňa „HOVORME O JEDLE.“ Zapojili sme sa do súťažno-vzdelávacích aktivít, výtvarnej a literárnej súťaže. V rámci súťažno-vzdelávacích aktivít to boli témy: Pondelok: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky – Mgr. Gabriela Hegedüšová /NBV Utorok: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov – Ing. Beáta Szabóová – BIO/6.a7.ročník Streda: Sleduj informácie na obale potravín – PaedDr. Ildikó Viczenová - PDA/4.ročník Štvrtok: Odkiaľ jedlo pochádza – Mgr. Mária Holečková – DEJ, GEG/ 8. Ročník Súťažný príspevok sa skladal z dvoch častí: metodický list a prezentácia V rámci výtvarnej súťaže to boli témy: 1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov 4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny 5. téma: Cukry, tuky, soľ V rámci literárnej súťaže bola vyhlásená téma: Záleží na tom, čo viem o potravinách , zapojili sa do nej žiaci 8.ročníka, ktorí napísali báseň. Všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili do týchto aktivít, chcem poďakovať, za ich aktívny prístup pri vymýšľaní a realizácii pútavých a poučných aktivít počas tohto týždňa

Zodpovedný pedagóg: Ing. Beáta Szabóová