Olympiáda zo SJL

17.11.2022 21:57
Zo školy

Autor : Sabina Goroľová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Milí čitatelia,

dňa 10. novembra 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž sa konala v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou. Ja som mala tú česť si tú súťaž užiť. Komisiu tvorili PaedDr. Jana Radová, Mgr. Daniela Babiaková a Mgr. Gabriela Šustová.

Hneď na začiatku musím spomenúť, že porota bola veľmi milá a súťažiacich hodnotila spravodlivo. Súťaž pozostávala z 3 častí. Vedomostného testu, transformácie textu a rétoriky, čiže ústnej časti. Na celý vedomostný test sme mali 60 minút. Jeho súčasťou bola aj transformácia textu. Ja som začala testom, ale tých 60 minút sme si mohli rozvrhnúť, ako sme chceli. Či už prvých 30 minút na test a potom na transformáciu, alebo naopak.

Po tejto časti sme mali asi hodinovú prestávku, a tak sme šli na bagetu. V Bagetke som videla skoro všetkých súťažiacich. Po prestávke sme sa vrátili naspäť, kde nám oznámili výsledky našich testov a hneď sme aj šli do ďalšieho kola – rétoriky. Čakal nás rečnícky prejav. Na prípravu sme mali 15 minút. Tému oznámili každému súťažiacemu, až keď bol na rade. Ja, keďže som bola vybraná ako predposledná, som už mala „rečniť“ skoro pred všetkými súťažiacimi.

Po tejto časti sme ešte chvíľku počkali a oznámili nám záverečné výsledky. Ja som sa, žiaľ, neumiestnila na žiadnom mieste a skončila som ako ôsma. Avšak som veľmi rada, že som mala tú príležitosť zúčastniť sa a užiť si to. Keďže som ešte na podobnej súťaži nebola, tak som si určite aj niečo nové odtiaľ priniesla. Keby mi niekto pred súťažou povedal, že sa neumiestnim, určite by som šla znova, lebo mám odtiaľ veľa spomienok a na druhej strane som sa vyhla doučovaniu z matematiky.😊 Teraz len dúfam, že to p. uč. Šerešová nebude čítať.😂

Na záver vás chcem povzbudiť, že ak aj vy raz budete mať takú príležitosť ako ja, neváhajte ani chvíľu a choďte do toho! Aj keď nevyhráte, tak si to určite užijete a získate minimálne novú skúsenosť. A ktovie, možno budete mať také šťastie ako ja a vyhnete sa v škole doučovaniu či len predmetu, ktorý vás až tak nebaví.😊

Moja veľká vďaka patrí p. uč. Borošovej, ktorá ma po celý čas podporovala. Ďakujem.😊