Týždeň vedy a techniky

15.11.2022 14:53
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V rámci Týždňa vedy a techniky sa žiaci 7.C, 7.B, 8.A a 9.A zúčastnili akcie s názvom DILATECH na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach. Mali možnosť vyskúšať si prácu chemického laboranta. V laboratóriu na základe laboratórnych metód určovali kyslosť a zásaditosť roztokov. Ako zubní technici si v laboratóriu pripravili alginátové a silikónové odtlačky, z ktorých následne zhotovili zubné protézy.  

Z tejto akcie si žiaci odniesli množstvo nových informácií a veríme, že táto skúsenosť sa odrazí aj na ich voľbe budúceho povolania.