Ako sa správne učiť?

17.11.2022 21:57
Zo školy

Autor : Ján Šopiak, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Milí čitatelia!

Túto tému som sa rozhodol spracovať práve preto, lebo aj ja sám som s tým po prechode na druhý stupeň mal trošku problém. Tak hádam vám tento článok aspoň v niečom pomôže...

Ako sa efektívne učiť:

 • Snažme sa učiť vždy na tom istom mieste – pred učením si ju nezabudnime vyvetrať, teplota v miestnosti by nemala presiahnuť 18 až 20 stupňov Celzia, nebudeme ospalí, ale svieži a náš mozog bude mať dostatok kyslíka. 
 • Rozhodne si pri učení vypnime telefón, minimálne zvonenie. Buď sa sústredíme na jedno, alebo na druhé. (Ja viem, chceš byť v kontakte s kamarátmi. Chceš kontrolovať, či ti niekto nelajkol tvoju fotku. V konečnom dôsledku ale zistíš, že si sa nič nenaučil, nikto ti nič dôležité nepísal a vlastne si neaktívne premrhal svoj čas.)
 • Výkonnosť pri učení klesá v popoludňajších hodinách, predovšetkým okolo 15. hodiny, preto sa neučme hneď po príchode zo školy. Oddýchnime si, relaxujme, venujme sa záľubám! Najvhodnejší čas sadnúť si k učeniu je okolo 17. hodiny.
 • Neučme sa učivo naspamäť! Dlhý text v pamäti zostane len krátky čas a pri opakovaní tematického celku z daného predmetu, po ktorom zvyčajne nasleduje písomka, sa to musíme učiť ešte raz.
 • Pri čítaní textov sa im snažme porozumieť, pochopiť preberané učivo, pojmy, nové skutočnosti. Pochopenie učiva je najdôležitejší krok k jeho zapamätaniu si a uloženiu do dlhodobej pamäti! Pravdaže ho treba z času na čas trošku "oprášiť"! 
 • Prečítajme si učivo z učebnice/zošita a povedzme vlastnými slovami z neho to podstatné a najdôležitejšie! Ak je problém urobiť to s celým textom, treba ísť postupne, po odsekoch! 
 • Učme sa nahlas! Vytvorme si na učenie svoje miesto, kde nás nik nebude rušiť a nahlas si opakujme to, čo si chceme zapamätať. Rovnako nahlas sa potom aj preskúšajme!
 • Hľadajme súvislosti, ktoré k danej téme patria, prepájajme získané vedomosti aj s inými predmetmi.
 • Netrávme nad školskými povinnosťami dlhé hodiny. Tie ubíjajú a unavujú! Snažme sa zefektívniť učenie: učiť sa krátko, vybrať si len to najdôležitejšie! Napísať domáce úlohy, preopakovať a dať si pauzu!
 • Neučme sa dlho do noci, mozog aj telo je unavené a informácie si dobre nezapamätá. Alebo si ich nezapamätá vôbec! Ráno zistíme, že vlastne vôbec nič nevieme. Preto, ak sme sa večer nestihli všetko naučiť, neponocujme, ale nechajme to radšej na ráno a trošku si privstaňme!
 • Nezabúdajme na vhodné osvetlenie, ako aj na prísun čerstvého vzduchu a správnu teplotu v miestnosti. Len ťažko sa budeme sústrediť v prekúrenej izbe s vydýchaným vzduchom pri umelom svetle.

Čo nás oberá o čas?

 • časté telefonovanie a hranie sa s telefónom
 • nekonečné počítačové hry
 • odkladanie úloh a povinností na ďalšie dni
 • pozeranie televízie

Prestávky:

 • za 20 minút sa určite nestihneme naučiť a zopakovať všetko, čo potrebujeme na ďalší deň, 
 • približne po hodine sústredeného učenia si urobme dlhšiu 15 až 20 minútovú prestávku,
 • počas tejto prestávky si môžeme zacvičiť, zjesť jablko, urobiť si čaj, osprchovať sa...,
 • po prestávke si treba urobiť krátky prehľad toho, čo sme sa predtým naučili.

Opakovanie: (je matkou múdrosti)

 • najviac pomáha, keď si látku hovoríme nahlas, 
 • môžeme sa dať aj niekomu vyskúšať a popísať všetko, čo sme sa naučili bez pozerania sa do textu.

Najčastejšie chyby, ktoré robievame pri učení:

 • učíme sa najprv predmety, ktoré mame radi a ťažšie si odkladáme na neskôr,
 • odkladáme úlohy, na ktoré máme čas jeden až dva týždne na poslednú chvíľu, a potom sa nám nakopí príliš veľa učiva,
 • učíme sa nepravidelne a nesystematicky,
 • nestriedame aktivity (aj fyzický pohyb a oddych je dôležitý),
 • učíme sa veci naspamäť bez pochopenia alebo len čítaním textu bez opakovania,
 • učíme sa veľa učiva naraz (zvyčajne tesne pred skúšaním/testami),
 • stratíme dôveru v schopnosť mať dobré výsledky z predmetu po prvých neúspechoch (predmet nás prestane baviť, resp. ho začneme považovať za zbytočný).

Zdroj: https://www.camip.sk/ako-sa-efektivne-ucit