Komparo 9

11.11.2022 14:56
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl. Umožňuje merať všeobecný študijný potenciál žiakov a mieru jeho využitia. Žiaci 9. ročníka prejavili záujem prehodnotiť svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. 10.11.2022 sa zúčastnili testovania Komparo 9. Toto predbežné testovanie im pomôže pri ďalšej príprave na prijímacie skúšky a Testovanie 9.