XIX. Mladá slovenská poviedka 2022

06.11.2022 14:17
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Spoluorganizátorom súťaže je Spolok slovenských spisovateľov a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Poslaním súťaže je umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre, aktivizovať tvorivý rast mladých talentov, dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby a zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. Do tejto literárnej súťaže sa zapojila aj naša žiačka Anna Kapcová /VII.A/, ktorá získala čestné uznanie za poviedku O víle Luzule. Aničke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej literárnej tvorbe!