Hovorme o jedle

13.11.2022 20:27
Zo školy

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

V mesiaci október sme sa zapojili do projektu Hovorme o jedle v rámci, ktorého sme celý týždeň robili aktivity. V pondelok sme mali tému Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny,  zemiaky - v tento deň sme s tretiakmi a štvrtákmi vlastnoručne vyrobili pirohy a pripravili jednoduché pohostenie s týchto surovín. Žiaci sa oboznámili s potravinovou pyramídou a dôležitosti správneho stravovania. V utorok sme mali tému Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov - žiaci priniesli do školy rôzne druhy ovocia, zeleniny a orechov, z ktorých sme potom vytvorili výstavku a ochutnávku plodov. Prváci a druháci potom určovali názvy jednotlivých druhov. V stredu sme mali tému Dodržiavaj pitný režim - pre žiakov sme pripravili ochutnávku bylinkových čajov a nápojov z domácich sirupov. Vo štvrtok sme boli na exkurzii na poľnohospodárskom družstve v Uliči, kde sme videli ako sa pracovníci družstva starajú o kravičky. Ochutnali sme aj nadojené mlieko. V piatok sme mali tému Jedz a hýb sa -  v tento deň si žiaci prvého až štvrtého ročníka zahrali hru s potravinovou pyramídou. Okrem toho sa naši žiaci zapojili do výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaže. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do realizácie tohto projektu ďakujeme.

Fotogaléria k článku