Súťažíme v anglickom jazyku s WocaBee

29.10.2022 21:40
Zo školy

Autor : Jana Pavlová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

Naša škola sa v prvej polovici októbra zapojila do inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee. Žiaci štvrtého ročníka sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania. Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu na našej škole učíme angličtinu inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky. Držíme im palce!

Mgr. Jana Pavlová