Šarkaniáda

26.10.2022 17:21
Zábava

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Máme jeseň, čarovné a pestrofarebné ročné obdobie.

Na školskom dvore p. uč. Petreková a Vančová pre svojich žiakov pripravili „Šarkaniádu“.

Žiaci 3.A a 2.C súťažili o najlepšie (najvyššie) lietajúceho šarkana.

Pani učiteľky hodnotili kreativitu, pretože niektorí žiaci si šarkanov vyrábali.

Aj takouto aktivitou sa snažíme podporiť pohybovú aktivitu u žiakov.

Fotogaléria k článku