Obnovujeme naše lesy

25.10.2022 15:53
Príroda a turistika

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V sobotu v ranných hodinách sa pár žiakov 9.A a 9.B, 8.A, 7.B (a aj pár bývalých žiakov školy) rozhodlo urobiť krásnu vec. Neoddychovali doma v teplých postieľkach, ale vybrali sa smer Myslava. Tam vzali do rúk sadeničky stromčekov a vykročili do lesa, kde pod dozorom pána lesníka tieto sadili. Podarilo sa vysadiť 200 ks sadeničiek jedličiek a dubov. Sadeničky sme získali s podporou CVČ Popradská KE, keď sa pred časom naši žiaci zúčastnili charitatívneho behu práve za účelom získania týchto nových stromčekov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s CVČ v KE.