Školského kolo v prednese slovenskej ľudovej rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“

29.09.2022 20:03
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 21.9.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej ľudovej rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“. Školského kola sa zúčastnili žiaci I. stupňa 2.-4. ročníka, ktorí si tu vyskúšali svoje recitátorské zručnosti. Porota v zložení Mgr. Jana Revúcka, Mgr. Izabela Cigániková, Mgr. Gabriela Kalmárová mala za úlohu vybrať najlepších recitátorov a zároveň toho, kto bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole v Drienčanoch. Výsledky školského kola : Miesto : Dominika Kántorová – IV.C Miesto: Richard Radina– III.A Miesto: Martin Rojík – IV.A Na regionálnom kole v Drienčanoch bude reprezentovať našu školu žiačka IV. C triedy Dominika Kántorová.

Školského kola sa zúčastnili žiaci V.A, V.B a VI.B triedy, ktorí predviedli svoje recitátorské schopnosti. Všetci recitátori boli výborne pripravení, patrí im obrovská pochvala. Výsledky: miesto: Nela Tolnaiová VI.B miesto: Ariana Pepřicová V.A, Simona Kantorová V.B miesto: Rastislav Brezňák V.A, Sofia Ella Kudlíková V.B Víťazom srdečne blahoželáme a Nelke prajeme veľa úspechov v regionálnom kole, ktoré sa koná 19.10. v Drienčanoch.