Úspešné absolvovanie DofE

27.09.2022 15:12
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov. Ak chce mladý človek získať ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

Dňa 22.09.2022 sa žiaci Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach, členovia programu DofE, zúčastnili slávnostného odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Žiaci deviateho ročníka venovali spoločne stovky hodín dobrovoľníctvu, športu, rozvoju v talente, absolvovali cvičnú a náročnú kvalifikačnú expedíciu. Stovky hodín sebakontroly, sebarozvoja, pokory, sebazaprenia, vzájomnej spolupatričnosti. Žiaci počas desiatich mesiacov venovali svoj čas sociálnym projektom, ekoprojektom, rozvoju svojho blízkeho i širšieho okolia.

Pomáhali rodinám v núdzi zo Slovenska, z Ukrajiny, pomáhali zvieratkám z útulku, pripájali sa ku zberu odpadu i šíreniu osvety triedenia odpadkov medzi žiakmi, kamarátmi, rodinou. Pripravili pre školu interaktívny program k oslave Dňa Zeme. Aktivity našich žiakov oslovujú aj širokú verejnosť, ktorá nás podporuje v našich zámeroch a často aj spolupracuje.

Významné medzinárodné ocenenie odovzdávali predseda Košického samosprávneho kraja pán Rastislav Trnka a vedúci pracovník na Odbore školstva v rámci Úradu Košického samosprávneho kraja pán Slavomír Kožár.

S hrdosťou zisťujeme, že sme jediná klasická základná škola v Košiciach, ktorej žiaci sa pod vedením pani učiteľky Mirky Kucikovej stali úspešnými absolventmi programu DofE už štvrtýkrát.

Ďakujeme!