Európsky deň jazykov

27.09.2022 17:51
Zo školy

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na úvod

     Ako každý rok, rovnako aj tento rok si 26. 9. pripomíname Európsky deň jazykov. Aj dnes sme mali pripravenú rozhlasovú reláciu o dni, ktorý nám pripomína, že jazyky sú dôležité v každom smere, že na svete je mnoho jazykov a je veľmi dôležité a podstatné učiť sa ich, pre naše vlastné dobro a našu vedomosť. Na hodinách angličtiny, slovenčiny sme mali pripravené rôzne aktivity na zadané témy/krajiny. Tohto roku to boli susedné štáty:

5. ročník: Česká republika

6. ročník: Ukrajina

7. ročník: Poľsko

8. ročník: Rakúsko

9. ročník: Maďarsko

     Práce a projekty žiakov zdobia vestibul školy, aby každému pripomínali rozmanitosť a krásu jednotlivých jazykov.