Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci! /2022/

25.09.2022 13:19
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 23.9. sa aj na našej škole bude konať zbierka Biela pastelka. Podporiť zbierku budete môcť aj prostredníctvom kúpy pastelky, ktorej cena je 1 Euro. Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 21 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je moderátorka Adela Vinczeová. K nej sa v uplynulom roku pridal aj obľúbený influencer Fero Joke. Hlasom i podporovateľom zbierky je aj herec SND Robo Roth. Verejná zbierka Biela pastelka pomáha dofinancovať: Aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, – bezplatné sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, teda špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, výučbu Braillovho písma, sebaobslužné činnosti (aj nevidiaci a slabozrakí dokážu variť, prať či upratovať), kurzy práce technicky náročnými pomôckami (používanie PC či dotykového mobilného telefónu s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom) a veľa ďalšieho, -činnosti zamerané na sprístupňovanie informácií nevidiacim a slabozrakým ľuďom, odstraňovanie architektonických, informačných i komunikačných bariér, -obhajobu záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím. Ďakujeme, že vám nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný!