Začiatok nového školského roka 2022/2023

06.09.2022 16:14
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 5. septembra 2022 otvorila naša škola svoje brány žiakom, rodičom i zamestnancom prostredníctvom slávnostného zahájenia nového školského roka. V školskom roku 2022/2023 sme otvorili dve bežné triedy prvákov a jednu špeciálnu triedu pre žiakov s autizmom. Celkovo máme na škole okolo 440 žiakov. V rámci slávnostného otvorenia školského roka sme na pôde školy privítali aj pána primátora Rimavskej Soboty, JUDr. Jozefa Šimka, ktorý našim žiakom poprial veľa úspechov a najmä plnohodnotný rok strávený v školských laviciach. Pani zástupkyňa nezabudla poďakovať rodičom a vyjadrila prianie „že budeme spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov.“ Všetkým našim žiakom, ich rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy želáme úspešný, v zdraví prežitý a radosťou naplnený školský rok.