Čítajme si 2022

27.07.2022 18:33
Zo školy

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Žiaci našej školy sa tento rok opäť zapojili do aktivity organizovanej Linkou detskej istoty. Počas niekoľkých dní sa v čítaní vystriedali žiaci 1. - 9. ročníka, čítali na hodinách slovenského jazyka a literatúry, angličtiny a tiež v škôlke pre malých škôlkarov.

Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Sme presvedčení, že čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, že pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo,  rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť sa do sveta fantázie, či možnosť identifikovať sa s knižnými postavami, ponúka tiež chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou a relaxovať. Umožňuje naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom...

Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI...“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

Tento rok sa do čitateľského maratónu zapojilo 62 062 detí z celého Slovenska.

Tešíme sa na 14. ročník. Ďakujeme

Fotogaléria k článku