Deň Zeme môžeme mať každý deň

28.06.2022 19:08
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Máme za sebou nezabudnuteľný deň! Po dvoch rokoch prestávky sme si opäť užili na II. stupni Deň Zeme. Žiaci 9. ročníka s pani učiteľkou Mirkou Kucikovou pripravili naozaj nezabudnuteľný, poučný a zároveň zábavný program pre spolužiakov na tému ochrany životného prostredia, za čo im patrí poďakovanie. Deviataci zároveň odovzdali štafetu prváčikom, keď spoločne zasadili tradičný ročníkový krík, pod ktorý vložili svoju časovú kapsulu. Potom sa žiaci borili v blate, pretekali s časom v lyžiarkach, vyrábali obláčiky, prekonávali prekážky v plutvičkách, voňali bylinkami, tváričky mali olepené od melóna, boli mokrí, zablatení, od piesku, vysmiati.

Víťazmi tohtoročného Dňa Zeme sa stali žiaci triedy VII.A. Srdečne blahoželáme.

Je najvyšší čas začať oplácať planéte, čo si berieme.

Fotogaléria k článku