Náučný chodník aj v areáli školy

28.06.2022 09:45
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Po otvorení Náučného chodníka v obci sme sa rozhodli využiť učiteľmi pripravený materiál k vytvoreniu vlastného náučného chodníka v areáli školy. Tento „minichodník“ má tri stojany, na ktorých je umiestnených 9 informačných tabúľ. Na prvom stojane sú tabule, ktoré informujú o histórii obce, o jej tradíciách a folklóre a o vývoji školstva v obci. Na druhom stojane sa žiaci dozvedia o prírodných zaujímavostiach v chotári obce, podrobnejšie o Šiestich mostoch a o Dobronivskom hrade. Tretí stojan sa nachádza na mieste, z ktorého je pekný výhľad na oba naše kostoly a medzi ich vežami môžeme vidieť dubový háj – Gavurky, ktorý je teraz tak často navštevovaný. Na ňom sú tabule venované práve týmto trom témam a Slávikovcom.

     Určite budú tieto tabule výbornou učebnou pomôckou pri výuke regionálnej výchovy, dejepisu, geografie i ďalších predmetov. Grafickú úpravu aj týchto tabúľ urobil pán Borodovčák a samotnú výrobu a osadenie stojanov realizoval p. Pospíšil za aktívnej spolupráce s p. učiteľom Slosiarikom.


PaedDr. Mária Slosiariková

Fotogaléria k článku