ENGLISH STAR

17.06.2022 18:55
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Dňa 5. 5. 2022 sa šikovní žiaci z našej školy zúčastnili tejto súťaže a dosiahli vynikajúce výsledky. Medzi naše HVIEZDY patria: Lenonard Demeter z V.A, Allen Horváth z V.B, Alexandra Štrbová zo VI.A, Ján Farkaš zo VII.A, Mark Bodoky z VIII.A, Martin Hibler z VIII.A, Matúš Mišurák z VIII.A, Adam Király z IX.B. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov