Môj pohľad na svet v budúcnosti

17.06.2022 17:42
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Na hodinách anglického jazyka žiaci vypracovali projekty na tému: My vision of the world in the future. Vyjadrili svoje predstavy o ekologickom spôsobe života, kde ľudia budú žiť v inteligentných domoch a digitálny svet s virtuálnou realitou sa stanú každodennou súčasťou života. Umelá inteligencia napomôže rýchlemu rozvoju vedy a techniky. Bude sa využívať obnoviteľná energia z vetra, vody a slnka. Bude sa vysádzať viac stromov, zelene. Budovy budú postavené tak, aby produkovali kyslík. Dopravu budú zabezpečovať elektromobily alebo autá na vodíkový pohon. Všetky myšlienky o budúcnosti sveta pretavili do podoby 3 D modelov. Modely sú odrazom kreativity žiakov ako aj ich ekologického myslenia a vyjadrujú, že budúcnosť sveta je v našich rukách.