Skúšky v rockovom duchu

17.06.2022 17:28
Zo školy

Autor : Laura Rumanová, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

V rámci koncoročných skúšok sa žiaci triedy III.HA rozhodli usporiadať Raut pri príležitosti Rock párty v rockovom klube Mlyn vo Vrútkach.

Celá akcia sa niesla v duchu rockovej hudby, ohňa, dymu, vynikajúcej nálady a pochúťok, ktoré si sami žiaci pripravili pre pozvaných hostí. Pozvaných hostí žiaci vítali zapálením dymovnice a ponúknutím nealkoholického welcome drinku.

Na začiatok žiaci predviedli ukážku netradičnej prípravy šalátu pred zrakom hostí, potom, za sprievodu basgitary, na ktorú hral pán učiteľ Maroš Molnár, zaspievala pani učiteľka Vaňová rockovú baladu od skupiny Nightwish pieseň Sleeping sun.

Po pesničke žiaci predviedli veselou zážitkovou formou (vtipnou opravou motorky) prípravu zadymovania steaku a flambovanie steaku pomocou horiacej reťaze. Po tanečnom vystúpení žiačka v úlohe laboratórneho vedca predviedla ukážku netradičnej prípravy molekulárneho miešaného nápoja do ľadovej slzy. Nezvyčajnou technikou bol servírovaný dezert, technikou Toping art vytvorili žiačky jedlý obraz so zmrzlinou. Ku koncu žiaci za sprievodu rockovej choreografie pripravili miešané nápoje s horiacim ohňom. Na záver všetci spoločne zaspievali pieseň Ráno od skupiny Iné Kafe a pozvali hostí k ponukovému stolu a poďakovali sa hosťom za spoločné strávené chvíle.

Veľké poďakovanie patrí aj pánovi majiteľovi Rock klubu Mlyn vo Vrútkach pánovi Ing. Tiborovi Ferenčíkovi za vľúdnu ústretovosť a bezplatné poskytnutie priestorov klubu na uskutočnenie tejto akcie.

Žiaci sa zodpovedne pripravili na koncoročné skúšky z predmetu stolovanie. Na špičkovej úrovni predviedli svoje zručnosti, vedomosti a odborné kompetencie v oblasti stolovania a organizovaní slávnostných hostín a aj prácu v kolektíve i výborné komunikačné a organizačné zdatnosti. Skúšobná komisia sa zhodla, že žiaci sú spôsobilí postúpiť do ďalšieho ročníka, kde na predmete hotelovo - gastronomický manažment budú rozvíjať svoje manažérske schopnosti a kompetencie.

Autor článku: Laura Rumanová – trieda III.HA

Autor fotografií: Vanessa Dittrichová a Matej Remenár – trieda III.HA

Fotogaléria k článku