Blokové vyučovanie 8.ročník

10.06.2022 07:32
Šport

Autor : Adam Hlupík, ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie

Späť na úvod

Blokové vyučovanie 8. ročník 

Dňa 12.5.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na blokovom vyučovaní, ktoré bolo zamerané na prácu lesníkov, ochranárov a na prácu v lese. Navštívili sme Náučný lesný chodník Smolnícka Osada, kde sme absolvovali krátku prechádzku lesom spojenú s výkladom lesných pedagógov.

Po prechádzke sme sa rozdelili do štyroch skupín a začali sme plniť aktivity, ktoré si pre nás lesníci pripravili. V prvej aktivite nám lesníci ukázali, aký je postup pri príprave dreva na odvoz. V druhej aktivite sme sa naučili, ako sa meria obvod a výška stromu pomocou priemerky a digitálneho merača výšky stromov. V tretej aktivite sme sa dozvedeli niečo o poľovníctve. Lesný pedagóg, p. Jaroslav Kovalčík, vysvetľoval, aké sú postupy pri love zveri, vábení zveri a úkony pri podaní poslednej úcty zastrelenému zvieraťu. V štvrtej aktivite sme pomohli našej krajine a posadili sme pár stromčekov.

A nakoniec sme sa vybrali na blízku chatu Tri duby, kde sme si opiekli špekáčiky.