Súťaž English Star

25.05.2022 14:59
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zúčastnili tejto súťaže.

Súťažiaci s plným počtom bodov dostali ponožky Fusakle a sú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.

Každý zúčastnený žiak dostane diplom a darček.

Všetkým gratulujeme!

M. Tomová a G. Maščáková