Školská brigáda

24.05.2022 21:03
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Človek, ktorý chce preniesť horu, musí najskôr začať malými kameňmi. – Confucius ... a aj sme začali, veď čítajte ďalej... Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote je známa rozsiahlym areálom, na údržbu ktorého sú potrebné financie, ale i pracovité ruky. Počas Dňa Zeme si žiaci so svojimi učiteľmi vyhrnuli rukávy a pustili sa do obnovy náterov preliezok, lavičiek, futbalových bránok, čistili svoje okolie. Vďaka úspešným projektom dostáva náš areál novú podobu. Pribudlo ihrisko na rozvoj pohybových aktivít detí. Potešila nás aj správa, keď sme z participatívneho rozpočtu Mesta Rimavská Sobota pre náš projekt: „Revitalizácia atletickej dráhy pri Základnej škole Pavla Dobšinského“, získali financie na revitalizáciu antukovej bežeckej dráhy. Mali sme z toho veľkú radosť, pretože po dvoch rokoch protipandemických obmedzení sa všetci žiaci opäť zapoja do plnenia disciplín počas Olympijského dňa, ktorý sa uskutoční 31. mája 2022 a obľúbenú štafetu tried budú môcť odbehnúť na novučkej dráhe. Aby dráha bola skutočne funkčná, potrebovala ešte ďalšie úpravy. Vznikla tak myšlienka zorganizovania školskej brigády v spolupráci s Radou školy a Rodičovským združením pri Základnej škole Pavla Dobšinského. Hoci prvý termín prekazilo nepriaznivé počasie, ten druhý, 20. máj, vyšiel na jednotku. Popoludní sa za piatym pavilónom začali schádzať rodičia, starí rodičia, ale aj pedagogickí zamestnanci školy. V kotlíku rozvoniaval guľáš, areálom znela hudba, dobrá nálada a chuť pomôcť nikomu nechýbali. Pod šikovnými rukami sa areál menil na pestrú záhradu plnú zelene, kvetov, bežecká dráha dostávala svoju podobu. Po práci prišiel čas na občerstvenie, po chutnom guľáši si všetci osladili život pečenými buchtami od našich pani kuchárok zo školskej jedálne, debatovalo sa, plánovalo ... Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli, venovali svoj voľný čas a pomohli dobrej veci. Osobitná vďaka patrí Rade školy a Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Pavla Dobšinského, ktorí všestranne podporujú našu školu, aby v nej deti našli svoj druhý domov, chodili do nej s radosťou, nadšením a tešili sa z nových vecí.