Pasovanie prvákov za čitateľov

09.05.2019 20:21
Zo školy

Autor : Janka Mikolášková, ZŠ ul. J. Braneckého, Trenčianska Teplá

Späť na úvod

Dňa 9. 5. 2019 boli v školskej knižnici naši prváčikovia slávnostne pasovaní za čitateľov. No skôr, ako si prevzali Diplomy čitateľov, ponorili sa do príbehu rozprávky, ktorá sa odohrávala v kráľovstve kráľa Šlabikára a kráľovnej Abecedy. V tomto kráľovstve zlomyseľný čarodejník Gramatikus ukradol všetky písmenká. Prváčikovia splnením troch úloh pomohli kráľovi a kráľovnej zrušiť kliatbu zlého čarodejníka a ako to v každej rozprávke býva, dobro zvíťazilo nad zlom. Prváci zložili sľub čitateľov, že budú usilovnými čitateľmi, ktorí budú čítať knižky, nebudú ich krčiť a ani do nich čmárať. Po slávnostnom sľube ich kráľ Šlabikár pasoval za čitateľov a kráľovná Abeceda im odovzdala ich prvé čítanky.