Pohľad žiakov na exkurziu „ Spoznaj svoj región“

23.05.2022 17:21
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

A je to tu! Prečítajte si postrehy našich žiakov, ktorí boli na exkurzii „Spoznaj svoj región.“ Len pripomínam, že sme navštívili kaštieľ v Betliari, mesto Rožňavu a jeho dominantu – katedrálu, kde nám spoločnosť robila skvelá historička pani Silvia Lörinčíková. Našou poslednou zastávkou bola Gombasecká jaskyňa. Naši žiaci opäť prekvapili. Niektorí svoje dojmy a postrehy z exkurzie „zhmotnili“ do výtvarnej podoby. A musíte uznať, že sa im to veľmi podarilo! 😊

Exkurzia: Adrián Bálint 8.A „Páčil sa mi kaštieľ v Betliari. Bola tam pekná príroda a v objekte boli zaujímavé veci, ktoré si priniesli Andrášiovci (Andrássyovci) zo svojich ciest, a to najmä trofeje rôznych zvierat. Páčilo sa mi aj v Gombaseckej jaskyni, pretože tam boli zaujímavé útvary. Som rád, že som sa niečo nové dozvedel.“

Exkurzia: Maximilián Tóth, 8. A „Páčil sa mi kaštieľ. Bolo pekné a zaujímavé vidieť predmety zo staršej doby. Najviac sa mi v kaštieli páčila múmia – teda, mumifikované telo grófky Žofie Šerédiovej (Serédyiovej), ktorá má takmer 400 rokov. Okolie kaštieľa je nádherné… a páčilo sa mi aj námestie Rožňavy. Gombasecká jaskyňa sa veľmi nezmenila od poslednej návštevy, keď som v nej bol, ale bolo pekné, ju znovu navštíviť.“
Autor kresby:Veronika Sokolová,IX.B

Exkurzia: Adam Király, 9. B „Dňa 17.5. 2022 sa uskutočnila exkurzia vedená pani učiteľkou Andreou Predajňovou. Pedagogický dozor doplnila naša pani triedna učiteľka Andrea Hrabovská. Exkurzia sa začala návštevou kaštieľa v Betliari, ktorý „rozpráva“ príbeh o Andrášiovcoch (Andrássyovcoch), rode, ktorý v tomto honosnom kaštieli pôsobil. Prvý dojem žiakov z kaštieľa bol príjemný, ba priam chytal za srdce všetkých umelecky cítiacich spolužiakov, ale aj tých, korí nie sú nadšencami histórie a umenie. Čakal nás sprievodca, ktorý nás previedol kaštieľom. Jeho výklad bol primeraný nášmu veku. Po eufórii z toho, čo sme videli v kaštieli, sme sa presunuli do Rožňavy, kde sme sa stretli s osobnou sprievodkyňou, sympatickou paňou, ktorá bola mimoriadne vzdelaná, a z ktorej sálal pokoj a nesmierna pokoja. Pre jej tichý hlas – by sme ju pri menšom hluku ani nepočuli, no naši spolužiaci boli natoľko úctiví, že sa pre ňu vzdali svojich vzájomných klebiet a ticho počúvali výklad o meste Rožňava a o gotickej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, do ktorej nás pani historička zobrala. Potom sa naša cesta presunula do Gombaseckej jaskyne, ktorá ukončila našu exkurziu. Domov sme prišli nadšení a naplnení novými vedomosťami.“

 Autor kresby: Zoe Haňová, 9.B

Exkurzia: Natália Poznánová, 9. B „ Po dvoch rokoch sa nám konečne podarilo ísť zo školy na exkurziu. Našimi zastávkami boli kaštieľ Betliar, Rožňava, Gombasecká jaskyňa. Ráno sme vyrazili na exkurziu autobusom, ktorý bol plný pozitívnej energie. Nakoľko cesta nebola až tak dlhá, tak sme tam boli raz – dva. Kaštieľ Betliar sa mi veľmi páčil. Mali sme sympatického sprievodcu. Po prehliadke sme mali možnosť poprechádzať sa v anglickom parku, ktorý je súčasťou kaštieľa. Veľmi sa mi páčila a cestou sme sa rozprávali s učiteľkami i urobili si zopár fotiek. Po prechádzke záhradou sme išli do autobusu, no cestou si niektorí ešte stihli kúpiť suvenír. Potom sme cestovali do Rožňavy, kde sme si pozreli námestie, kým sme čakali na našu sprievodkyňu pani Silviu. Bola veľmi sympatická. Po prehliadke sme navštívili Gombaseckú jaskyňu. Bolo v nej chladne, keďže počas celého roka je jej priemerná teplota 9 stupňov. Oboznámili sme sa so stalagmitmi, stalaktitmi. Veľmi pekné boli brčká. Táto celá exkurzia sa mi veľmi páčila a budeme na ňu všetci spomínať v dobrom.“


Autor kresby: Martina Radičová, 9.B

Exkurzia: Alexander Vígh a Simona Matéčková, 8. B.

„ Dňa 17. 5. sme boli na exkurzii v Betliari, v Rožňave a v Gombaseckej jaskyni. V Betliari sme videli prekrásny kaštieľ s obrovskou záhradou a v nej dve jazerá aj umelý vodopád. Interiér samotného kaštieľa bol nádherný a pôvodný, ešte z čias, keď v ňom žil Emanuel Andráši (Andrássy). Videli sme obrazy – portréty predkov Andrášiovcov, exponáty a suveníry z jeho ciest po svete. Mohli sme tak vidieť napríklad sloniu hlavu, krokodíla, ale aj múmiu z Egypta, ktorá má 2 000 rokov. Potom sme sa presunuli do Rožňavy a po nej do Gombaseckej jaskyne, ktorá patrí do zoznamu UNESCO. K tomuto jedinečnému zápisu prispeli vzácne brčká, ktoré sa tvoria niekoľko rokov. Po prehliadke jaskyne sme nasadli do autobusu a vrátili sa domov. Celodenná exkurzia bola výborná a všetci sme si ju užili.“