Prijímačky na našej škole

12.05.2022 10:04
Zo školy

Autor : Slávka Lišaníková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

Tento rok sa uskutočnili v našej škole prijímacie skúšky v dvoch termínoch: 2. a 9. mája 2022, počas ktorých si mohli uchádzači overiť svoje vedomosti  v oblasti slovenského jazyka a matematiky. Talentové prijímacie skúšky z odboru výtvarne spracúvanie skla - výroba sklenej vitráže, prebehli 4. a 11. mája. Obsahom talentoviek bola kresba, maľba a modelovanie.  Uchádzači si priniesli aj ich vlastné práce, ktoré sa hodnotili. Atmosféra v škole bola príjemná, rodičia mohli využiť možnosť prehliadky školy počas trvania prjímacích testov. Veríme, že žiaci úspešne zvládli skúšky a tešíme sa na nich v novom školskom roku.