Návšteva vo Vsetíne

12.05.2022 09:35
Šport

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

SOŠ Josefa Sousedíka vo Vsetíne je škola s podobným zameraním ako tá naša. Po roku 1989 k pôvodne čisto stavebným odborom pribudli gastronómia a služby. V roku 2004 sa SOU zlúčilo s poľnohospodárskym učilišťom, zmenil sa názov školy a škola sa presťahovala do novej budovy. V súčasnej dobe prijíma aj žiakov do študijných odborov so strojárskym zameraním. 

Stretnutie bolo naplnené a inšpiratívne. Prešli sme školu, vyskúšali sme jedáleň, viedli sme rozhovory a vymieňali si pracovné skúsenosti. Inšpirovali nás prístupy tamojších odborníkov, zdieľali sme naše skúsenosti z praxe. Dohodli sme ďalšie stretnutia nielen pracovné, ale aj voľnočasové pre učiteľov aj pre žiakov. Tešíme sa, že nadviažeme stabilnú spoluprácu, že naše vzťahy budú nielen pracovné ale aj priateľské.