Bol to akčný týždeň !

11.05.2022 11:17
Zo školy

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

Čím akčnejšie dni, tým menej príspevkov na internete. Preto využívame víkend na pochvalu všetkých žiakov, pedagógov, zamestnancov, ktorí pracujú na sebe, na dobrom mene školy, ale aj na jej vzhľade. Pribudli nám šťastnejší maturanti s praktickou maturitnou skúškou vo vrecku, prváci spokojní s výsledkami projektových cvičení, reprezentanti školy v športe aj v súťaži Mladý Európan. Členovia ŽŠR vyzbierali finančný príspevok v rámci Dňa narcisov, chalani na OVY dokončili novú PC učebňu. Vám všetkým prajeme oddych počas víkendu a elán do ďalšieho týždňa!