Deň Zeme – 22.4.

28.04.2022 19:21
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Preto sme sa aj my, žiaci a zamestnanci zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote v tento deň 22.4. rozhodli, že si zveľadíme naše životné prostredie a upravíme si areál našej školy. Naši mladší žiaci presádzali kvietky, zbierali nečistoty okolo školy a robili rôzne aktivity zamerané na to, že každý deň môže byť Dňom Zeme a treba mať v úcte a láske našu planétu. Starší žiaci vysadili množstvo kvetov a upravili kvetinové záhony – časť „Oáza oddychu“ a presadili kvety na chodbách školy. Natreli bránky, basketbalové koše, pneumatiky na športovisku pri telocvični. Zbrúsili a natreli lavičky. Okrem prác v areáli školy mali pripravené aj iné sprievodné aktivity, návštevu Ekorelaxu, exkurziu Zvernica Teplý Vrch a exkurziu Čistička odpadových vôd v Rimavskej Sobote. Preto nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie. Všetkým za dobre odvedenú prácu srdečne ďakujem.

Koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Elena Sakálová