Sviatok Zeme očami Spojenej školy I. Krasku

28.04.2022 10:40
Zo školy

Autor : Slávka Lišaníková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

22. apríl je venovaný Zemi, ako jediného miesta, ktoré máme na život. V modernom ponímaní je to environmentálny sviatok, upozorňujúci ľudí na ničenie životného prostredia. Pripomíname si ho už 52 rokov. Z roka na rok je intenzita jeho ochrany dôležitejšia z dôvodu zhoršujúceho sa stavu našej planéty – domova, ktorý musíme chrániť aj pre budúce generácie.

Naša škola sa každoročne zapája do tejto myšlienky tradičnou aktivitou – úpravou vonkajšieho prostredia. Okolie školy sme vyupratovali, vyčistili. Dali sme priestor aj osvete. Pripravili sme prezentácie pre žiakov a učiteľov poukazujúce na stav našej Zeme. Témou „Chráň našu planétu“ vedieme žiakov k jej ochrane prostredníctvom konkrétnych činov a hoci len malými drobnosťami, ktoré vykonávajú sami od seba, môžu docieliť veľké zmeny. Začnú žiť život, ktorý nebude ubližovať životnému prostrediu, triediť odpad, menej nakupovať, podporovať pestovanie organických plodín, cestovať hromadnými prostriedkami, chrániť prírodu a iné ďalšie aspekty, ktoré napomôžu ozdraviť životné prostredie. Rokmi plytvania, produkovania a znečisťovania sme si ho zničili tak, že potrebuje pomocnú ruku, a to okamžite a hneď, lebo sa môže stať, že hoci budeme žiť materiálne naplnený, dostatočne zásobovaný život, ale krátky a chorý. Ako symbol života sme zasadili strom, ktorý sme nazvali Stromom školy. Myslíme si, že sadenie nových stromov môže byť skvelým riešením v boji s klimatickými zmenami.

A keďže sa naša škola v poslednom období zapojila do projektu ElektroodpadDopad 5, motivovali sme študentov počas Dňa Zeme meniť svoje konanie i v tejto oblasti. Teda zaslúžili sa o to Karolína Sládeková a Viktória Jurkovičová z 1. C. Sú presvedčené, že sa o tom nestačí len učiť, ale že treba u žiakov zvyšovať environmentálne cítenie. Schválne píšeme „cítenie“, veď to prinieslo pozitívne emocionálne zážitky i zistenia, ako mladí ľudia vnímajú prírodu v dnešnej dobe preplnenej modernými technológiami. A čo vlastne tento projekt zahŕňa? Na „správny“ zber elektroodpadu sme získali špeciálne zberné nádoby. Pátrali sme, aká je situácia s elektroodpadom v učebniach a snažili sa túto situáciu zlepšiť. Ale hlavne, chceli sme ukázať možnosti vlastného spotrebiteľského správania sa. Sme radi, že rôzne granty a iniciatívy podporujú naše kroky, ktoré pomáhajú škole a životnému prostrediu. Špeciálne nás teší zapájanie sa žiakov pri hľadaní cesty k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole a spoločnosti. Všetko okolo nás si predsa zaslúži našu úctu.