Čitateľská súťaž o cenu riaditeľky školy

27.04.2022 14:20
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V mesiaci marec naša pani riaditeľka vyhlásila "Súťaž o cenu riaditeľky školy".

Cieľom súťaže bolo podporiť čítanie a pozitívny vzťah ku knihám.

Súťaž bola určená žiakom I. a II. stupňa.


Úlohou žiakov bolo:

- prečítať si ľubovoľnú, vekuprimeranú knihu

- natočiť o nej vtipné, dvojminútové video 

- odprezentovať prečítanú knihu spolužiakom


Žiaci úlohu úspešne zvládli.

Do súťaže prispeli nielen prečítanými knihami a zaujímavo spracovanými videami, ale aj prezentáciami,

ktorými motivovali svojich spolužiakov, aby po danej knižke siahli aj oni. .

Pani riaditeľka odmenení knižnou poukážkou týchto žiakov: 

Emma Bóriková a Jakub Vrubovský z I. A, Hana Gutray z I. C, Šarlota Babušová z II. A a Saša Vološinová zo IV. A.

Blahoželáme!