Hviezdoslavov Kubín

19.04.2022 13:37
Zo školy

Autor : Adam Hlupík, ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie

Späť na úvod

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 4.3.2022 sa v našej škole konala celoslovenská súťaž ,,Hviezdoslavov Kubín´´, školské kolo. Táto súťaž je pomenovaná podľa významného básnika, Pavla Orságha Hviezdoslava. Je najvýznamnejšou súťažou v umeleckom prednese. Zúčastnení žiaci svojím prednesom vytvorili npríjemnú atmosféru a prítomným pripravilievšedný zážitok.

Súťažilo sa v troch kategóriách. Prednesy boli primerané veku súťažiacich.

Tu sú výsledky, ktoré vyhodnotila porota. Jej predsedníčkou bola Mgr. Barbora Labudová.

Súťažiacich pripravovali vyučujúci slovenského jazyka a literatúry z 1. a 2. stupňa. 

1. KATEGÓRIA

POÉZIA:

1. miesto: Ema Babejová, 2.A

2. miesto: Petra Grigerová, 3.A     Ema Zelená, 3.A      Nikola Juríková, 4.A

3. miesto : Mathias Boržík, 2.A      Karolína Kukoľová, 3.A     Natália Bačová, 4.A


PRÓZA:

1. miesto: Patrik Labuda, 2.A

2. miesto: Paula Fábryová, 4.A

3. miesto: Barbora Polláková, 4.A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. KATEGÓRIA

POÉZIA:

1. miesto: Liana Topoliová, 5.B

2. miesto: Valentína Vaľková, 5.B Nela Bežillová, 6.B

3. miesto: Jerguš Faltin, 6.A


PRÓZA:

1. miesto: Michal Orlovský, 5.B 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.KATEGÓRIA

POÉZIA:

1. miesto: Nikola Vaľková, 9.A

2. miesto: Peter Knižka, 9.A


PRÓZA:

1. miesto: Lívia Šarišská, 7.A

2. miesto: Adriana Fabiánová, 8.B