Turistický kurz 6. ročníkov

22.01.2019 13:20
Zo školy

Autor : Anna Mačáková, SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova, Bratislava

Späť na úvod

Na začiatku nového školského roku čakali žiakov obidvoch 6.ročníkov turistický a zároveň adaptačný kurz v Zádielskej doline.

Už tradične sme boli ubytovaní na chate. Po celú dobu pobytu bolo o nás pekne postarané ochotným a milým personálom. Raňajky prebiehali formou švédskych stolov, obedy a večere boli tiež výdatné a chutné. Z chaty sme vyrážali na naplánované trasy. Celé dni bolo krásne počasie, takže sme mohli absolvovať pripravený program.

Prvý deň sme pešo vyrazili na výpravu okolo lesa cez Hájske vodopády. Počas toho sme si zvykali na kopcovitý terén, ktorý nám ponúkol krásnu vyhliadku na celé okolie. Pozdĺž cesty boli náučné tabule a zároveň sme počúvali výklad pána učiteľa Strakonického. Na druhý deň sme mali pred sebou celodennú trasu do Moldavy. Po krátkej ceste vlakom sme pokračovali pešo krásnou prírodou v letnom počasí. Urobili sme si aj zopár fotografií na pamiatku. Chvíľu pred večerou sme sa vrátili na chatu. Po večeri si učitelia pripravili pre svojich žiakov spoločenské hry, pri ktorých sme sa spoločne zasmiali a navzájom sme sa o niečo viac spoznali.

Posledný deň sme sa po raňajkách začali baliť. Počas cesty domov sme boli spokojní, pretože sa nám počas kurzu podarilo v kopcoch zdolať viac ako 40 kilometrov. Všetci sme sa zhodli v tom, že sa nám na kurze páčilo, pretože sa vydaril. Tešíme sa tak na ďalšie spoločné výlety.