194 rokov od narodenia Pavla Emanuela Dobšinského

08.03.2022 16:21
Zo školy

Autor : Ivana Matúšková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

*16.3.1828, Slavošovce † 22.10.1885, Drienčany

Bol slovenský evanjelický kňaz, folklórista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Kúsok z jeho života: Narodil sa v rodine evanjelického farára. Študoval na gymnáziu v Rožňave, neskôr na evanjelickom lýceu v Levoči. V roku 1850 úspešne zložil kňazskú skúšku. Ako asistent evanjelického farára a etnografa v Levoči sa začal zaujímať a pomaly zbierať ľudovú slovesnosť. Pracoval ako pomocný redaktor v časopise Slovenské pohľady, ako profesor slovenského jazyka. Oženil sa celkom dvakrát. Dielo: 1880/1883- Prostonárodné slovenské povesti Najväčšie dielo, Prostonárodné slovenské povesti, vydal Dobšinský na sklonku svojho života. Táto doposiaľ najobsiahlejšia zbierka slovenských rozprávok vyšla v rokoch 1880 - 1883 v Martine v ôsmich zošitoch a tvorilo ju 90 rozprávok.

Naša škola nesie vo svojom názve meno tohto významného zberateľa slovenských ľudových rozprávok, nezabúdajme nato!