Svetový týždeň boja proti drogám

21.12.2021 11:05
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Svetový týždeň proti drogám už tradične patrí novembrovým dňom. Vtedy si pripomíname škodlivosť a nebezpečenstvo, ktoré vyplývajú z užívania drog. S prevenciou je dôležité začať čo najskôr, preto sme ju zaradili aj na prvý stupeň.

V ŠKD sme si aj my urobili takýto týždeň, a aby to bolo pre žiakov zaujímavejšie, jednotlivým dňom sme dali názvy. Tvorivý pondelok, Športový utorok, Rozprávková streda, Farebný štvrtok a Relaxačný piatok.

     Tvorivý pondelok - ako už z názvu vyplýva, išlo o tvorivé činnosti s deťmi sme si vytvorili siluety dvoch postáv, ktorým sme dali meno Zdravko a Papajko. Úlohou detí bolo potom vyhľadať a vystrihnúť z letákov potraviny , ktoré asi konzumujú jednotlivé postavy a prilepiť im ich na telo. Následne sme sa rozprávali o zdravom životnom štýle, čo k nemu patrí a aký význam má pre naše telo.

     Športový utorok V tento deň sme sa sústredili na športovanie. Deti hrali rôzne hry zamerané na spoluprácu , súťaženie, ale hlavne na pohyb. V tento deň sme sa zameriavali na význam pohybu a športu pre naše telo.

     Rozprávková streda Deti milujú rozprávky a príbehy, a preto jeho stredobodom boli práve príbehy. Jedným z nich bol príbeh o dievčatku, ktoré malo veľmi rado svoju tetu, lenže tá veľa fajčila. To dievčatku prekážalo, no svojím dôvtipom a láskou k tete našlo spôsob, ako byť s ňou a zároveň nebyť v zafajčenom priestore. Deti mohli potom porozprávať o svojich podobných skúsenostiach a o tom, ako ich riešia. Rozhovor pokračoval o škodlivosti fajčenia.

     Farebný švtrtok Deti mali za úlohu obliecť sa vo farbe, v akej si prinesú ovocie. Táto úloha bola pre deti veľmi zábavná. Potom prezentovali svoje ovocie aj oblečenie. Vysvetlili sme si význam vitamínov pre naše telo a aké sú dôležité pri ich zaradení do nášho jedálnička.

     Relaxačný piatok Tento deň bol zameraný na relaxáciu tela aj mysle. Deti si pohodlne ľahli na koberec, pustila sa relaxačná hudba, počas ktorej učiteľka hovorila rôzne slová navodzujúce uvoľnenie. Potom si deti mohli vyfarbiť mandaly. Na záver sme zhodnotili celý týždeň a zhrnuli sme si to, čo sme sa v jeho priebehu naučili.

     Deťom sa týždeň veľmi páčil, dozvedeli sa veľa nových informácií .


Autor: Mgr. Lucia Polcová

Fotogaléria k článku