SEN O LÁSKE

30.04.2019 12:37
Kultúra a umenie

Autor : Eva Ondrušová, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

SEN O LÁSKE Bol raz jeden veľmi krásny deň, chlapec si myslel, že je to sen. Stretol jedno dievča krásne, od tej chvíle skladá básne. O dievčaťu, ktoré veľmi ľúbi, a zo srdca jej lásku sľúbi. Je to dievča milé, krásne, jeho srdcu veľmi vzácne. Chlapec sa ku nej prihovorí, no dievča ani ústa neotvorí. Odišla od neho preč, z jeho srdca stal sa terč. Pohľadom chlapca odbila, a srdce plné lásky ranila. Chlapec má srdce zlomené, a jeho sny o láske sú zničené. Chlapec veľmi dlho premýšľal, a smútok od seba časom odohnal. Uvedomil si, že v mori nie je iba jedna ryba, a našiel si lásku, ktorá mu tak v srdci chýba. Samuel Veselý I. A