Bystré vianočné hlavičky

21.12.2021 11:05
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

Hádanky, hlavolamy a iné úlohy pre bystré hlavy....


Prešmyčka- slovo, v ktorom sú písmená zoradené v inom poradí. Napr. K SOVE SLON

Riešenie tejto prešmyčky je: SLOVENSKO


Ktorá prešmyčka medzi ostatnénepatrí? a) GSUTAU b) RÁBEUFR c) REDBCEEM d) DOKLPENO


Hádanky

1 ) Nemá nohy, nemá ruky, no počuje hlas i zvuky. Čo je to ?

2 )Čím sa končí zima a začína jar?

3 )Na koľko domov vyjde tisíc škridiel?

4 )Uteká s nami, nohy nemá, drží sa nás, ruky nemá. Čo je to?

5 )Všetko, čo mám, vďačne vám dám. A trebárs tisícich obohatím, tým ani máčny mak nestratím. Čo je to ?


Logická hádanka V košíku je šesť vajec. Príde šesť ľudí a každý z nich si vezme jedno vajce. Ako je možné, že jedno vajce zostane v košíku?


Správne odpovede

Nepatrí sem d) pretože ide o deň v týždni (pondelok), zatiaľ čo ostatné prešmyčky sú mesiace v roku – august, február, december.

Riešenia hádaniek: č. 1 – ucho, č. 2- zima sa končí písmenom „ a „, jar sa začína písmenom „ j „ , č. 3 - nevyjdú ani na jeden dom, škridle tam treba vyniesť, č. 4- tieň, č. 5 – kniha

Logická hádanka: Jeden človek odnesie vajce v košíku.


Pripravila Mgr. Ivana Sklenková