Prišiel ku nám Mikuláš

21.12.2021 11:06
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V pondelok 6.12.2021 ráno o 6:30 hod. do ZŠ s MŠ J. S. Neresnického prišiel dedo Mikuláš.Prišiel z ďaleka, cestoval celý deň a celú noc a sprevádzali ho anjeli a čerti (žiaci 9. ročníka). Deti z divadelného súboru Slávik ho privítali pri krásnom vianočnom stromčeku a predniesli mu pásmo básničiek a želaní. Mali krásne mikulášske čiapky, ktoré si samé vyrobili. Mikuláš sa veľmi potešil a prezradil deťom, že sa mu páči naša škola, že je krásne vyzdobená a že sú v nej veľmi dobré a šikovné deti.

     Deťom priniesol krásne balíčky, pedagógom a zamestnancom sladkú odmenu. Navštívil aj školskú jedáleň a poďakoval pani kuchárkam za výborné obedy, ktoré pre nás pripravujú. Deda Mikuláša, čertov a anjelov sprevádzali po škole členovia žiackeho parlamentu, ktorí si pre všetkých pedagógov a zamestnancov školy pripravili krásne vianočné pozdravy.

     S Mikulášom sa deti rozlúčili peknými pesničkami a želaním, aby o rok prišiel opäť medzi nás. Mikuláš, anjeli a čerti pokračovali vo svojej dlhej ceste a pred odchodom navštívili Materskú školu v Dobrej Nive a Obecný úrad. Všetci mali z návštevy veľkú radosť. Príchod Mikuláša odštartoval prichádzajúce obdobie vianočných sviatkov, radosti, pokoja a lásky.


Pripravila Mgr. Radimíra Mikulová

Fotogaléria k článku