YPSILON - slovina je hra

09.12.2021 18:17
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Ypsilon – slovina je hra je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy: 


5.A Daniela Jacková, Matias Tatarka

5.B Lea Semanková

5.C Sofia Jergová,Timotej Hrabčák, Linda Verešpejová, Zuzana Vitkovičová

6.A Kvetoslava Jachová, Lea Dubovská, Lucia Mikulajčíková, Martin Imro, Matej Kender, Daniel Beňa, Milan Husťák, Radovan Kulín

6.B Bohumír Hejátko, Alica Hejátková, Zoja Platková

8.A Laura Pohlyová


Všetci okrem overenia vedomostí veku primeraným testom sa už teraz tešia aj na vecné ceny, ako sú napríklad smartfóny.