Imatrikulácie

01.02.2022 12:46
Zo školy

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

        Imatrikulácie pre žiakov 1.ročníkov sme 23.11.2021 usporiadali v réžii Žiackej školskej rady v režime, ktorý bol v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami. Nechceli sme sa úplne tohto zoznamovacieho ceremoniálu vzdať a chceli sme dopriať prvákom nielen učenie v panedemickom režime, ale aj spomienku na ceremoniál o ktorom počuli a na ktorý sa tešili. Privítali sme ich o to srdečnejšie, priali sme im ten najlepší štart a úspešné štúdium. Veríme, že časy strávené na našej škole budú pre imatrikulovaných prvákov tými najkrajšími študentskými časmi.